Czasami trzeba ciąć

Czasami się zdarza, że nasz ogród jest strasznie zapuszczony. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. A to nas nie było, gdyż ogród mamy w zupełnie innym miejscu, a to mogą być zupełnie inne nie do końca z naszej winy przyczyny, że zarósł jak broda galernika po 40 latach wiosłowania bez prawa uwolnienia z łańcuchów. No i po tym wszystkim nasz ogród wygląda jak wygląda, nic tylko trzeba się za niego jakoś wziąć. A do tego już nie wystarczą drobne urządzenia i jeszcze drobniejsze podkaszanie. Tutaj już musi być kosa spalinowa, która umiejętnie ze zbyt zarośniętymi trawami sobie poradzi. A na leżące na ziemi gałęzie, a nawet stare wymagające wykarczowania czy ścięcia krzewy, pniaki i inne tego typu drewniane „straszaki” to już tylko piła łańcuchowa może nam pomóc.

I kiedy mamy tyle i tak poważnej pracy przed sobą, to nie ma, co czekać, tylko należy wziąć się do pracy z użyciem wszystkich posiadanych sprzętów elektrycznych. No i nie ma wyjścia, tylko należy zabrać się za cięcie i koszenie w pełnym tego słowa znaczeniu. A w tym celu zarówno kosa, jak i piła są nam niezbędne. Jednak, kiedy decydujemy się na ich użycie musimy pamiętać o jednym: bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj trzeba zachować specjalną uwagę. Bo brak uwagi i nieznajomość zasad bezpieczeństwa w obsłudze tego typu urządzeń może nieść za sobą bardzo tragiczne skutki i to należy pamiętać. To są urządzenia wymagające szczególnej ostrożności i o tym nigdy nie zależy zapominać. A w żadnym przypadku nie zostawiać niezabezpieczonych, a miejscach gdzie dzieci mogą mieć dostęp. Na to musimy koniecznie zwrócić uwagę.

admin

View more posts from this author